Stojnice na Bledu

Prodaja na stojnici v Riklijevem parku (Zdraviliški park) na Bledu v poletnem času in na terasi Park hotela na Bledu v adventnem času.